2008 rok: 234372
2009 rok: 409812
2010 rok: 512023
2011 rok: 525784
2012 rok: 495700
2013 rok: 741489
2014 rok: 1556211
2015 rok: 1972166
Odwiedzin dzisiaj: 1207
W tym miesiącu: 58285
W tym roku: 58285

Statystyki PO WER 2014-2020

Wszystkie odwiedziny: 444974
W tym roku: 18627
W tym miesiącu: 18627
Dzisiaj: 844

Statystyki RPO WO 2014-2020

Wszystkie odwiedziny: 380054
W tym roku: 19584
W tym miesiącu: 19584
Dzisiaj: 1118

Instytucja Pośrednicząca - struktura

Instytucja Pośrednicząca – struktura od 16.01.2015 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
 
Komórki zaangażowane we wdrażanie
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)

 
 
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych

 

Karina Bedrunka – Dyrektor
tel. 77 54 16 565, fax. 77 54 16 567
 
Maja Byrdak – Z-ca Dyrektora
tel. 77 54 16 240, fax 77 54 16 567

Tomasz Hanzel – Z-ca Dyrektora
tel. 77 54 16 230, fax 77 54 16 567

Agnieszka Okupniak – Z-ca Dyrektora
tel. 77 44 04 039 wew. 102, fax 77 54 16 567

Jacek Partyka – p.o. Z-cy Dyrektora
tel. 77 54 16 241, fax 77 54 16 567

Danuta Olender – Z-ca Dyrektora
tel. 77 54 16 568, fax 77 54 16 567

 

 

Referat Zarządzania Funduszami Strukturalnymi

 (ul. Ostrówek 5-7).

Aneta Miszkurek – Kierownik
Tel. 77 54 16 222, pokój nr 13

Monika Kopka – Jędrychowska – Główny Specjalista
Tel. 77 54 16 233, pokój nr 15

Dorota Lipin – Starszy Specjalista
Tel. 77 54 16 227, pokój nr 19

Joanna Piłat – Podinspektor
Tel. 77 54 16 234, pokój nr 19

Anna Boryczko – Podinspektor
Tel. 77 54 16 225, pokój nr 14

Justyna Sikorska – Specjalista
Tel. 77 54 16 234, pokój nr 19

 

Referat Przyjmowania

(ul. Ostrówek 5-7).

Ewa Szczęsny – Kierownik
Tel. 77 54 16 202, pokój nr 1

Katarzyna Trumpus – Główny Specjalista
Tel. 77 54 16 213, pokój nr 2

 
Krystyna Winsze – Starszy Specjalista
Tel. 77 54 16 255, pokój nr 2

 

Referat Wdrażania

Sekcja Wdrażania EFS

 (ul. Ostrówek 5-7).

Agnieszka Ślusarz – Kierownik
Tel. 77 54 16 229, pokój nr 16

Barbara Romanowska – Główny Specjalista
Tel. 77 54 16 231, pokój nr 18

 
Agnieszka Greb – Starszy Specjalista
Tel. 77 54 16 232, pokój nr 18

  
Alicja Ostrowska - Starszy Specjalista
Tel. 77 54 16 231, pokój nr 18

Joanna Górnicka – Podinspektor
Tel. 77 54 16 246, pokój nr 18

 

Referat Zarządzania Finansowego
 

Sekcja Europejskiego Funduszu Społecznego

(ul. Piastowska 12)

Kamila Zaczyk – p.o. Kierownika
Tel. 77 54 16 325, pokój nr 209

Marta Wujec – Główny Specjalista
Tel. 77 54 16 466, pokój nr 210

 
Joanna Szwaiger – Inspektor
Tel. 77 54 16 466, pokój nr 210

 
Katarzyna Lasek – Podinspektor
Tel. 77 54 16 323, pokój nr 212

 
Iwona Respondek – Specjalista
Tel. 77 54 16 323, pokój nr 212

 

 Referat Kontroli Funduszy Strukturalnych 
 

Dorota Licznar – Kierownik
Tel. 77 54 16 235, pokój nr 20

Sekcja Kontroli EFS

 

 (ul. Ostrówek 5-7).

Katarzyna Kajda – Główny Specjalista
Tel. 77 54 16 220, pokój nr 20

Radosław Janikowski – Starszy Specjalista
Tel. 77 54 16 221, pokój nr 20

 Iwona Salera – Inspektor
Tel. 77 54 16 220, pokój nr 20

Referat ds. Odwołań

(ul. Ostrówek 5-7)

Anna Podedworna – Kierownik
Tel. 77 54 16 238, pokój nr 20

 
Anna Arcisz – Inspektor
Tel. 77 54 16 236, pokój nr 20

 

Referat Informacji i Promocji Funduszy Strukturalnych

 (ul. Barlickiego 17)

 Realizacja pomocy technicznej w zakresie informacji i promocji.

Bożena Drobek-Stelmach – Kierownik
Tel. 77 44 04 044, wew.122, pokój nr 6

 

Referat Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich

 

Dominika Rzadkowska – Kierownik
Tel. 77 44 04 044 wew. 121, pokój nr 2

Wojciech Dudek – Podinspektor
Tel. 77 44 04 720-722, pokój nr 1

Marcin Kot – Podinspektor
Tel. 77 44 04 720-722, pokój nr 1

Natalia Buhl – Podinspektor
Tel. 77 44 04 720-722, pokój nr 1

 

Referat Pomocy Technicznej
 

 

Sekcja Pomocy Technicznej

(ul. Piastowska 12)

Danuta Olender – Kierownik, Z-ca Dyrektora  
Tel. 77 54 16 568, pokój nr 15

 
Ewa Magosz – Podinspektor
Tel. 77 54 16 393, pokój nr 12

Marta Liszka – Specjalista
Tel. 77 54 16 393, pokój nr 12

 

Sekcja Organizacji

Katarzyna Jaroszczuk – Główny Specjalista
Tel. 77 54 16 632, pokój nr 11

Agnieszka Kulpok – Starszy Specjalista
Tel. 77 54 16 632, pokój nr 11

Anna Bobiarska - Gęglawy – Inspektor
Tel. 77 54 16 631, pokój nr 13

 

Referat Monitorowania

(ul. Piastowska 12)

Ilona Malińska – Kierownik
Tel. 77 54 16 547, pokój nr 14a

Joanna Klimkiewicz – Inspektor
Tel. 77 54 16 634, pokój nr 17

Barbara Rzońca – Starszy Specjalista
Tel. 77 54 16 633, pokój nr 18

Emilia Galas – Inspektor
Tel. 77 54 16 635, pokój nr 14

Barbara Łuczywo – Podinspektor
Sekretariat Podkomitetu Monitorującego PO KL
Tel. 77 54 16 630, pokój nr 16

Paulina Słodkowska – Podinspektor
Tel. 77 54 16 635, pokój nr 14

 

Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej

(ul. Hallera 9)

Iwona Mąkolska - Frankowska – Dyrektor
Tel. 77 44 82 158, fax. 77 44 82 166

Referat Ewaluacji
 

Realizacja zadań wynikających z procesu ewaluacji PO KL w ramach Priorytetów VI-IX komponentu regionalnego.


Jagoda Sokołowska – Główny Specjalista
Tel. 77 44 82 175,

Projekt i realizacja: © 2011-2017 netkoncept.com - skycms