Bezzasadnie otrzymany mandat-co robić?

Zdarza się, iż w efekcie strachu oraz deficytu informacji odbieramy mandat za działanie, które nie było nadużyciem. Nie jest to sytuacja z której nie da się wybrnąć, gdyż można odwołać się od takiej decyzji. W pewnych sytuacjach możemy wystąpić o specjalny wniosek o anulowanie mandatu.

Co zrobić, żeby unieważnić odebrany mandat?

Jeżeli mandat został wystawiony za postępowanie, które nie było przestępstwem, można się odwoływać. Biorąc pod uwagę ciągłą modyfikację kodeksu prawa pewne działania nie są dłużej uważane za czyn zabroniony a co za tym idzie, niedopuszczalne jest osądzenie danej osoby. Rozpatrywania niektórych przypadków podejmuje się tylko sąd. Może on podjąć decyzję o umieszczeniu winowajcy w zakładzie karnym zamiast pobrać od niego grzywnę.
Można złożyć wniosek o umorzenie mandatu, jeżeli działanie dokonane było w charakterze obrony koniecznej. Wystąpienie u winnego dysfunkcji psychicznej bądź innych niepełnosprawności zdrowotnych zaburzających trzeźwe myślenie to okoliczności towarzyszące korzystnemu rozpatrzeniu odwołania się od mandatu. W przypadku rozterek dotyczących słuszności wystawienia mandatu należy zasięgnąć porady prawnej.

W jaki sposób odwołać się od kary?

Anulowanie grzywny odbywa się w łatwy sposób jakim jest napisanie wniosku o unieważnienie mandatu. Potem pismo takie należy przedstawić w sądzie rejonowym, który znajduje się w obrębie rejonu w jakim został wypisany mandat.
Można to zrobić osobiście albo wysłać wniosek pocztą, obowiązkowo listem poleconym. W następnej kolejności musimy zaczekać na reakcję ze strony sądu. Obowiązkiem sądu jest umieszczenie w odpowiedzi daty posiedzenia, na którym odbędzie się rozpatrzenie wniosku. Naszym obowiązkiem jest pojawienie się w wyznaczonym dniu w gmachu sądu na sprawie bądź możemy poczekać na pisemną informację o wyniku zakończonych obrad w naszej sprawie. Nie każdy jest w stanie poradzić sobie z samodzielnym spisaniem fachowego pisma, stąd też odpowiednim wyjściem z sytuacji jest umówienie się na spotkanie z profesjonalnym adwokatem, który zasugeruje co powinniśmy ująć w naszym piśmie. Łatwo można wyszukać porady prawne Kraków czy Warszawa, ale też w innych polskich miastach.
Żeby wyszukać kancelarię z doskonałą ofertą w każdym mieście Polski wystarczy wpisać w wyszukiwarkę np. porady prawne Kraków a następnie wyświetli nam się lista pasujących wyników.
Wniosek o uchylenie mandatu musi być właściwie uzasadniony oraz musi być wniesiony do 7 dni od uprawomocnienia się mandatu.
Sąd ma obowiązek przeanalizować pismo w jak najkrótszym terminie, jednakże nie ma określonego terminu na rozważenie wniosku.